Szkolenia BHP


Podstawowym celem działalności InspektBHP jest obsługa firm w zakresie wszelkich szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zakres, forma współpracy oraz koszt usługi ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.
 
Kontakt z InspektBHP

Szkolenia wstępne dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników

Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych.

Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Jakie rodzaje szkoleń przewidują przepisy bhp?

W przepisach dotyczących bhp mówi się o wymogu przeprowadzania dwóch rodzajów szkoleń – wstępnych i okresowych.

Szkolenia wstępne organizowane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Mają one na celu dostarczenie mu wiedzy i umiejętności, które są mu niezbędne do wykonywania pracy z uwzględnieniem wszelkich przepisów i zasad bezpieczeństwa. Służą także zapoznaniu z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Szkolenie wstępne obejmuje zarówno instruktaż ogólny, jak i stanowiskowy.

Szkolenia okresowe organizowane są w trakcie zatrudnienia. Mają na celu przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp. Służą również zapoznaniu pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Częstotliwość szkoleń okresowych uzależniona jest od rodzaju wykonywanej pracy i warunków w niej panujących.

Usługi BHP


W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć pełen wachlarz usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zakres, forma współpracy oraz koszt usługi ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.
 
Kontakt z InspektBHP

Ocena ryzyka zawodowego

Opracowanie instrukcji BHP

Dokumentacja powypadkowa
(sporządzanie dokumentacji z wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy)

Klienci o InspektBHP

Dziękujemy wszystkim za nadesłane opinie.
Jeśli skorzystaliście z naszych szkoleń BHP, to zapraszamy do pozostawienia opinii na naszym profilu w Google Maps. Opinie można wysłać również poniższym formularzem.

Loading…

Kontakt

e-mail: [email protected], telefon: +48 660 797 676, lub skorzystaj z formularza kontaktowego.